La trinxera catalanaSous-Titre : Portaveau dels Voluntaris Catalans a la Legio Estrangera