Gazeta Polska (Niepodległość)Sous-Titre : Pismo Organizacji Pomocy Ojczyznie.Organ Wychodzstwa Polskiego we Francji.Autre titre : Suite de : NiepodległośćL'indépendance, Journal polonais, fondé sous l'occupation ennemie en septembre 1941